Lijst 4
Vrije Liberale Partij Roosendaal

VLP belooft inwoners 100% steun tegen mestfabriek

Gepubliceerd op 17 februari, 2017

De fractie van de VLP is duidelijk. De geplande mestfabriek aan de Pottendreef in Roosendaal, onder de naam Biomineralenfabriek, mag en kan géén doorgang vinden. De VLP zal er alles aan doen om de komst van de fabriek te voorkomen, was het maar omdat deze fabriek ultra extreem gevaarlijk is voor de omgeving.

Een fabriek waar, middels chemische processen, gedroogde varkensmest wordt verbrand, is enorm gevaarlijk. Zogenaamde deflagratie kan zorgen voor een ontploffing met rampzalige gevolgen. Neem de nabijgelegen wijken, de vliet en de snelweg.  De busleidingenstraat die onder dit terrein doorgaat, kent ook nog eens vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals ethyleen, kerosine en benzine.

Een mix van gevaren loert, net als de verwachte stank en geuroverlast. De VLP leest in elk onderzoek dat een dergelijke fabriek in heel Nederland niet te vinden is en dat dus de risico’s op geur en stankoverlast niet goed te beoordelen zijn. Wij vinden dat de burgers geen proefkonijnen zijn en we nemen daarom geen enkel risico met onze gezondheid.

Wij zeggen NEE tegen deze fabriek, en dat heeft nu ook een meerheid in de Raad uitgesproken. Hulde aan de Raad dat ze de juiste beslissing nemen. Het College heeft veel te lang meegewerkt aan het verlenen van toestemming aan de Biomineralenfabriek, zonder de veiligheid en gezondheid van onze inwoners voldoende mee te wegen.

Dat de eigenaar van de fabriek het niet met ons eens is, snappen we heel goed. Hij zal moeten begrijpen dat zijn misleiding van de Raad anderhalf jaar geleden hem ook wel eens duur kan komen te staan. De Gemeenteraad is namelijk voorgehouden dat ze er restafval gingen verbranden, zoals dat al plaatsvindt.

Wat de VLP betreft een dikke streep dus door deze plannen!

x526490697_thumb_600x431.jpg.pagespeed.ic.lGw8qgCXrk

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/biomineralen-bv-overweegt-stappen-tegen-gemeente-roosendaal-1.6912865

 • VLP kiest vóór Westrand

  Blaas de biomineralenfabriek af, maar wel juridisch correct, tijdig en volledig

  De VLP is duidelijk en was, is én blijft tegen de varkensmestdrogerij in Roosendaal. Dat wederom anderen zich hierbij aansluiten, is perfect. De VVD en de Roosendaalse Lijst zijn nu, als laatste partijen, naast de oppositie, de SP, diegenen die dit verzet steunen. Er is voor de inwoners van onze Gemeente dan ook reden voor wat optimisme want draagvlak voor de biomineralenfabriek is er nu dus niet meer.

  Wel is de VLP van mening dat dit juridisch correct moet worden afgewikkeld. Eventuele schadeclaims, voor rekening van de Gemeente, heeft de VLP wel over voor haar inwoners.

  We behoeden de stad voor deze stinkende fabriek. Het is natuurlijk aan het College, dat al eerder wél akkoord was gegaan met de komst van deze fabriek, om deze rekening uit te leggen.

  Maar als we de stekker eruit trekken op een juridisch niet verantwoorde wijze, hebben we wel kans dat een rechter de fabriek alsnog toestaat. Rechters moeten namelijk toetsen of de wet wel wordt nageleefd. Aan ons dus om dat correct, volledig en tijdig tot een goed einde te brengen. Want dat er een einde aan deze plannen komt, is voor de VLP een uitgemaakte zaak!

  Dus totdat er een deugdelijke motie op tafel ligt, die wordt aangenomen en door het College wordt uitgevoerd, roepen wij de mensen op het verzet niet te staken; blijf de Gemeente scherp houden en laat u horen!

  Uw mening telt!

 • De VLP wenst u…

  VLP kerstgroet

 • Citymarketing

  small_afbeelding-beleef_roosendaalDe VLP is natuurlijk voor onze citymarketing. De stad en haar dorpen mogen in al hun schoonheid gepromoot worden. Niet voor niets is onze slogan: Beleef het in Roosendaal. Wat de VLP betreft, verhogen we dan ook het bedrag wat we investeren van € 60.000 naar € 350.000.

  Waar de VLP geen trek in heeft, is dat het bureau Connect, wat vier jaar geleden Riek Bakker heeft binnengehaald, nu voor € 100.000 een nieuwe slogan gaat bedenken voor Roosendaal. Die hebben we al en daar hebben we flink in geïnvesteerd. Buiten dat de Roosendaalse bureaus dit ook hadden kunnen doen, is onze slogan prima.

  Investeer in de stad en dorpen, in hun kracht en uitstraling. Dat begint met lef, voldoende geld en een visie. 

 • VLP legt schokkende feiten van geuronderzoek mestdrogerij Roosendaal bloot

  De VLP is vanaf het eerste moment dat bekend werd dat er een varkensmestdrogerij gepland is aan de Potendreef (naast de vuilverbranding), bezorgd over het welzijn van de bewoners van Roosendaal.

  Mede door toedoen van de VLP is er een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) afgedwongen om de gevolgen van deze mestdrogerij in kaart te brengen. Daarnaast zijn er door de VLP vele vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder Cees Lok. Door het stellen van deze vragen heeft de VLP aangetoond dat alle rapporten in de vergunningsaanvraag naar het resultaat toe geschreven zijn. Hiermee is wel duidelijk dat wethouder Lok geen verantwoordelijkheid richting de burgers heeft genomen.

  Ook bij het herziene geurrapport, uit de afgedwongen Milieu Effect Rapportage, heeft de VLP grote twijfels. Op eigen initiatief heeft de VLP dit geurrapport bij een erkend ingenieursbureau1 laten toetsen. Het resultaat is ronduit schokkend.

  Kort gezegd is er in het herziene geurrapport een vergelijk getrokken met een bestaande mestdrogerij uit Oirschot. Dit is appels met peren vergelijken. De mest die in Roosendaal gedroogd moet worden, is vers, en die in Oirschot is al een keer vergist. Ook is de technische installatie in beide drogerijen van elkaar verschillend.

  In ‘onze’ berekening is de stankoverlast, voor u als burger, een factor VIER hoger dan in het onderzoek wat door de gemeente Roosendaal gehanteerd wordt.

  Op basis van bovenstaande feiten is de VLP van mening dat deze varkensmestdrogerij niet in de gemeente Roosendaal thuis hoort. Een goed alternatief zou industrieterrein Moerdijk zijn. Hier zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van de restwarmte van de aldaar gesitueerde afvalverwerker.

  1Het vertrouwen in het door ons ingehuurde ingenieursbureau Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs wordt ingegeven door de gemeente Oss. Deze gemeente heeft dit bureau ingehuurd om een rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant te voeren voor wat betreft de in hun gemeente gevestigde mestdrogerij.

   

  Klik hier voor het persbericht dat naar de media is verstuurd.

Twitter

VLP @VLProosendaal
07-02-2017

VLP doet beroep op #RL en #vvd om motie #biomineralen #mestfabriek aan te passen. #vlp #mestdrogerij #roosendaal https://t.co/wYGBOXFa7U

Facebook

VLProosendaal
Geen berichten.