Vrije Liberale Partij Roosendaal

Nieuwsbrief juli/augustus 2016

Gepubliceerd op 27 juli, 2016

De nieuwe editie van de VLP nieuwsbrief is uit!

Lees de nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief VLP Editie 2016_juli

 

Nieuwsbrief

Wij horen graag uw mening! Alle input en feedback is welkom; u kunt uw reactie mailen naar vlpbestuur@gmail.com.

Wij wensen u een mooie zomer en een fijne vakantie!
Met liberale groet,
Bestuur & Fractie VLP
 • Stadsfeesten Roosendaal 750 jaar en extra teruggaaf afvalstoffenheffing

  Stadsfeesten Roosendaal 750 jaar en extra teruggaaf afvalstoffenheffing

   VLP komt met extra geld ‘Roosendaal 750’ over de brug en verlaagt tarieven afvalstoffenheffing de komende 5 jaar!

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 juli heeft de VLP een tweetal voorstellen ingebracht die bijna unaniem zijn aangenomen door de gemeenteraad.

  Woordvoerder Wilbert Brouwers bracht een amendement in om een bedrag van € 100.000 extra te storten voor de viering van “ROOSENDAAL 750 JAAR” 

   

  100.000 euro extra beschikbaar voor de viering van 750 jaar Roosendaal.

  100.000 euro extra beschikbaar voor de viering van 750 jaar Roosendaal.

   Voor 2018 is zodoende al een budget van 2 ton beschikbaar om samen met bedrijven en partners een waar volksfeest voor onze inwoners te organiseren!

   

  Daarnaast werd een voorstel raadsbreed aangenomen om de tarieven afvalstoffenheffing de komende 5 jaar nog eens extra met € 5,00 te verlagen, waarbij de VLP verwacht dat deze verlaging na 5 jaar structureel zal zijn!  De totale verlaging afvalstoffenheffing komt vanaf 2017 hiermee uit op € 42,-.

  VLP_Kliko

 • Onze mening m.b.t. vluchtelingenopvang en de mogelijke komst van een AZC in Roosendaal

  De VLP begrijpt dat als er mensen onze landsgrenzen over komen lopen, we deze mensen niet onder een brug, op straat of in portieken kunnen laten slapen. Dat is een probleem voor heel ons land, niet alleen voor Roosendaal.

  Waar de VLP niets voor voelt, is dat deze problemen, of beter gezegd, de bedachte oplossingen hiervoor, de inwoners worden opgedrongen. Zonder draagvlak een grootschalige opvang realiseren, die weer andere problemen met zich meebrengt, kan niet op de steun van de VLP rekenen.

  Elk voorstel wat vanuit het College van Burgemeester en Wethouders komt, beoordelen we dus op die basis; is er eerst aan de inwoners gevraagd of ze opvang willen en op welke wijze, is het kleinschalig en, heel belangrijk, is het ook echt tijdelijk.

  Dus zonder de inwoners om hun mening te vragen, midden in een woonwijk, 400 vluchtelingen opvangen voor twee jaar, of misschien wel op den duur een AZC, is dus voor de VLP een NEE. Ons advies is dan ook aan het College en aan de coalitie: sla deze weg niet in.

  De VLP is duidelijk: geen AZC en geen grootschalige opvang in woonwijken, en wij zullen het College vragen om per direct alle openheid te geven van beschikbare informatie. Wij verzoeken het College om eerst de inwoners te betrekken en iedereen (voor- en tegenstanders) de ruimte te geven om hun mening kenbaar te maken. Uw mening telt immers!

  Daarna is het aan ons, de Gemeenteraad, om uw mening handen en voeten te geven. Om te komen tot geschikte en gedragen oplossingen, i.p.v. ongeschikte en opgedrongen plannen. Wij pakken problemen liever aan en horen graag uw mening.

  Doe mee met dé Volkspartij voor Roosendaal en haar dorpen en sluit u aan bij onze oproep! Want uw mening telt!

 • VLP dient voorstel in om Hostel definitief af te blazen

  VLP dient voorstel in om Hostel definitief af te blazen

  Als het aan de VLP ligt, gaat er voor eens en voor altijd een dikke streep door de plannen van het Hostel, een woonvoorziening voor chronische drugsverslaafden aan de Wouwseweg. Het wordt tijd dat de ogen van de Raad opengaan. De plannen zijn juridisch en financieel al lang niet meer haalbaar. Sinds 2010 heeft de coalitie het Hostel in de lucht gehouden, terwijl het op geen enkel draagvlak kan rekenen bij omwonenden. Nu het op alle fronten stuk loopt, zou de Raad er goed aan doen er maar gelijk een dikke streep doorheen te zetten. Geef de omwonenden nu eindelijk de duidelijkheid die ze verdienen. Het gaat niet door.

  Als enige partij heeft de VLP zich sinds 2010 uitgesproken tegen de komst van het Hostel. Het ontbreken van draagvlak in de buurt, de locatie en de noodzaak ervan zijn door de VLP vanaf de eerste minuut in twijfel getrokken. Bij de coalitie-onderhandelingen in 2014 bleek dat dit dossier zelfs een van de breekpunten met de informateur vormde. En onvermoeibaar gingen het College en de Raad door met deze plannen.

  Later in 2014 bleek de financiële haalbaarheid van de plannen nihil en sinds 18 maart 2016 is met de uitspraak van de rechtbank Breda de juridische haalbaarheid ook weggevallen. De VLP, die de omwonenden en betrokkenen altijd heeft bijgestaan met advies en steun, ziet met deze laatste uitspraak van de rechter nog maar één opdracht voor ons liggen: staak deze plannen en verdere procedures. Daarom zal de fractie in de Gemeenteraad op zeer korte termijn een motie indienen die dat mogelijk maakt.

  De VLP durft als dé volkspartij voor Roosendaal en haar dorpen een duidelijk standpunt in te nemen, of dat nu de Bergrand is, tegen de plannen van een grootschalig polenhotel in de wijk, of het Hostel aan de Wouwseweg. Wij spreken ons duidelijk uit voor Roosendaal en haar dorpen, dat doen we en dat blijven we doen!

  Wij luisteren naar U, want Uw mening telt!

 • Gemeenteraad en College draaien hun rug naar bewoners C-bergen

  Gemeenteraad en College draaien hun rug naar bewoners C-bergen

  VLP blijft wel achter bewoners staan en kiest voor nul

   

  Bewoners op de C-bergen en omgeving moeten zich sinds afgelopen donderdagavond bedrogen voelen door de Gemeenteraad en wethouder Theunis. Na het massale verzet met 700 handtekeningen, 6 diverse insprekers en honderden inwoners op de publieke tribune die zich uitspraken tegen de mogelijke komst van 88 arbeidsmigranten aan de Bergrand, was de Raad aan het woord. Diezelfde inwoners kregen te horen van alle raadsfracties dat ze de zorgen van de omwonenden serieus namen.

  Sterker nog alle fracties, muv de VLP, droegen het College op alleen bewoning van maximaal 4 maanden toe te staan en het aantal arbeidsmigranten te maximeren op 50. Eén fractie gaf aan 50 als startpunt te zien naar 88 en de VLP was als enige écht duidelijk, namelijk NUL arbeidsmigranten op deze locatie.

  Hier leken de overige fracties een compromis te hebben afgedwongen toen wethouder Theunis (Roosendaalse Lijst) duidelijk de toezegging deed deze voorwaarden op te nemen in de vergunning.

  Afgelopen donderdag 10-03-2016 kreeg de Raad een korte mededeling en excuses van de wethouder. Waarom? Omdat hij aan de voorwaarden zoals toegezegd toch niet kon voldoen. Juridisch zag hij daartoe geen mogelijkheid.

  Vol verbazing hebben de bewoners C-bergen het debat gevolgd. De ruggen van de Raad draaide langzaam richting de inwoners. Partij na partij trokken ze hun steun in voor het maximeren van het aantal migranten op 50, waardoor 88 weer in beeld is. De bewoners zijn weer terug bij af!

  Alle fracties die drie weken lang tevreden waren over de toezeggingen, zagen deze nu in rook opgaan. Ze stonden erbij en keken ernaar.  En hoe snel sommige fracties van standpunt zijn veranderd is zorgelijk. Van geen “Polenhotel” naar wel Polenhotel maar dan maximaal 50 arbeidsmigranten, ze draaide nu weer even snel naar een andere mening. Maar op de VLP na durfde niemand nog voor de bewoners op te komen.

  De VLP is en blijft duidelijk…. NUL IS NUL.

  Dé lokale volkspartij van Roosendaal en haar dorpen gaat voor de inwoners! Wij luisteren naar wat u ons te vertellen heeft en nemen dat serieus. Dat doen we niet alleen op de C-bergen, dat doen we overal in stad en dorp. Wij zijn er voor u! Doet u met ons mee? Laat uw mening horen via onze website…

   

  Standpunt toegelicht

  Waarom nul?

  88 arbeidsmigranten, zonder voldoende buitenruimte, te weinig parkeerplaatsen, gebrekkige infrastructuur (voetpad etc) en zo dicht bij het spoor huisvesten is gevaarlijk, niet inpasbaar en onwenselijk.

  Als de Gemeente zo nodig een vastgesteld aantal arbeidsmigranten wil huisvesten zou ze beter eerst beginnen met registreren hoeveel er al wonen in onze Gemeente, hoeveel er jaarlijks bijkomen, waar ze wonen om daarna te kijken of o.a. de woningstichting fatsoenlijke huisvesting kan organiseren op nieuwe locaties. Waarbij we goedwillende omwonenden beschermen tegen overlast en de goedwillige arbeidsmigranten tegen huisjesmelkers.

   

Twitter

VLP @VLProosendaal
27-07-2016

De zomereditie van onze Nieuwsbrief is uit! Lees de VLP Nieuwsbrief hier:... https://t.co/KGEp31m7aA

Facebook

VLProosendaal
Geen berichten.